ВИАМЕД ООД – гр. София, п.к. 1231

Ж.к. Свобода, Ул. Ген. Никола Жеков 24

Управител - Анахид Терзиева

GSM: 0884200999

e-mail: a_terzieva@viana-bg.com


СТМ

Р-л СТМ - Ася Луканова

GSM: 0884714878

Офисът: stm@viamedbg.com

Tел./ факс: 02 8324046

GSM: 0884200965

ОКС

Tел./ факс: 02 9360749

Офисът: okc@viamedbg.com

Ръководител - Мария Стоянова

GSM: 0884200942